Consulting en Trajectbegeleiding: van nu naar morgen

Een ‘Transformatie naar Morgen’ moet vanuit de organisatie zelf komen. Wij versterken en begeleiden dit proces graag met de volgende diensten:

Future Readiness Assessment

Tomorrow's Leadership Assessment Website

De huidige toekomstbestendigheid wordt vastgesteld op basis van een vragenlijst en interviews met werknemers uit alle lagen van de organisatie.

De organisatie kan nu zelf vaststellen op welke aspecten zij de toekomstbestendigheid naar een hoger niveau wil brengen.

Strategisch Advies

Strategie

Het adviseren van de organisatie over te nemen stappen. Hierbij kunnen wij een faciliterende rol op ons nemen tijdens Purpose-, Team-, Strategie- en Goal-sessies.

Naast de kennis en ervaring die wij meebrengen, kunnen wij ook op een objectieve manier zaken bespreekbaar maken of challengen.

Trajectbegeleiding

Traject

Het helpen bij de initiatie van het implementatietraject, adviseren van het interne Transformatie Team over de trajectstructuur, bieden van Transformatie tools en begeleiding.

Met deze aanpak wordt het interne Transformatie Team van het begin af aan opgezet voor succes, om de organisatie klaar te stomen voor morgen.

Journey website