Hoe toekomstgericht is jouw organisatie?

Om als organisatie succesvol te kunnen innoveren, helpt het als je een heldere visie voor de toekomst hebt; als je toekomstgericht bent. Om te weten of jouw organisatie voldoende bezig is met de toekomst, kun je jouw organisatie (van links naar rechts) scoren op de volgende vragen:

 

 

Scoort jouw organisatie met name links of in het midden, dan kan het zijn dat er teveel tijd gespendeerd wordt aan het handhaven van het verleden en te weinig aan het creëren van de toekomst.

Het kan interessant zijn om na te denken over het volgende:

  • Hoeveel tijd spendeert het management aan interne versus externe zaken?
  • Zijn de extern georiënteerde activiteiten gericht op het oplossen van externe problemen of het vormen van een toekomstgerichte visie en missie?

Het zou kunnen dat, net als bij veel andere organisaties, ook bij jou de 40/30/20 regel van toepassing is:
Het management besteed 40% van hun tijd aan wat zich afspeelt buiten de organisatie. 30% daarvan wordt gespendeerd aan de lange termijn (3 jaar en verder) en van deze tijd wordt minder dan 20% benut om een gezamenlijke toekomstvisie te vormen.

Dit betekent dus dat het management nog geen 3% (40% x 30% x 20%) van hun tijd wijdt aan het vormen van een gedeelde toekomstvisie!

Indien er meer toekomstgericht gedacht moet gaan worden, kunnen de volgende vragen wellicht inspirerend werken:

  • Wie zijn je concurrenten in de toekomst en hoe ga jij je onderscheiden?
  • Welke impact gaan nieuwe technologieën hebben op jouw sector?
  • Met welke nieuwe productconcepten zou je moeten gaan pionieren?
  • Welke strategische allianties (samenwerkingen) moet je gaan opbouwen?
  • Wie zou je kunnen betrekken in het ontwikkelen van producten of het oplossen van uitdagingen? Denk hierbij aan het gebruiken van de ‘crowd’, maar ook aan eventueel nauw samenwerken met de wetgever.

 

Er speelt momenteel heel veel; de wereld verandert snel. Dit maakt het over de lange termijn visie voor jouw organisatie nadenken een ware uitdaging, maar ook erg interessant! Dus… aan de slag. Op naar morgen!

Leave a Comment