Lumina Spark Practitioner

In de toekomstbestendige organisatie is authenticiteit belangrijk; je kunt volledig jezelf zijn en wordt daar ook voor gewaardeerd.

Nu zien we vaak dat mensen niet volledig zichzelf kunnen of willen zijn op het werk. Simpelweg omdat bepaald gedrag meer gewaardeerd wordt of we denken dat dat zo is.

Ook Frederic Laloux, die onderzoek gedaan heeft naar nieuw organiseren (Reinventing Organizations), schrijft hierover:

‘Historically, organizations have always been places where people showed up wearing a mask… people often feel they have to shut out part of who they are when they dress for work in the morning… They require us to show a masculine resolve, to display determination and strength, and to hide doubts and vulnerability.’

Over organisaties die nu succesvol zijn (Teal, zie vorige blog), schrijft hij dat deze hun mensen stimuleren om hun hele persoonlijkheid (‘wholeness’ zoals hij dat noemt) mee te nemen naar hun werk:

‘Bring all of who they are to work – including the emotional, intuitive and spiritual parts of ourselves’ 

Door bepaalde eigenschappen meer te waarderen, wordt het tonen van dergelijk gedrag gestimuleerd. Als wisselwerking wordt het vertonen van ander, ook waardevol gedrag, ontmoedigd.

Een voorbeeld? In resultaatgerichte organisaties (of teams) wordt over het algemeen resultaatgerichtheid en procesmatig denken zeer op prijs gesteld. Wil je doorgroeien in de organisatie dan moet je deze eigenschappen dus zeker inzetten. Door gebrek aan waardering, delven andere eigenschappen zoals de wat meer gevoelsmatige (mensgerichte, verbindende) en innovatieve het onderspit. Dit terwijl wij van mening zijn dat deze juist cruciaal zijn om in de toekomstige snel veranderende wereld te overleven!

Het waarderen van een deel van het ‘persoonlijke eigenschappen’-spectrum wordt in stand gehouden indien onder andere:

 • Dominant gedrag geen ruimte geeft aan wat meer observerend en nadenkend gedrag
 • Opvolgers voorgesorteerd worden middels het ‘soort zoekt soort’ principe

Dit heeft negatieve gevolgen voor de heersende cultuur, medewerkers-tevredenheid en het algehele resultaat.

 

In de toekomstbestendige organisatie begrijpen medewerkers dat:

 • Ieder uniek is en zijn eigen persoonlijkheid met bijbehorende krachten heeft
 • Al deze krachten waardevol voor de organisatie zijn
 • Sturen op diversiteit betreffende persoonlijkheid en krachten de organisatie ten goede komt

Om organisaties hiervan bewust te maken, is de Lumina Spark een geweldig instrument. Lumina Spark meet voor iedere persoon individueel wat het voorkeursgedrag is op 24 eigenschappen. Er wordt dus niet gekeken in welk hokje of bij welk type jij het beste past. Nee, jouw persoonlijkheid wordt voor ieder van de 24 eigenschappen (in de buitenste cirkel van de afbeelding rechts) apart gemeten. En daar blijft het niet bij! Ook wordt gemeten hoe jouw instinctieve, dagelijkse en overbelaste stijl eruit ziet. Op basis hiervan leer je jezelf beter kennen:

 • Wat is jouw voorkeurstijl?
 • Waar ligt jouw kracht?
 • Wat gebeurd er met je in een stress-volle situatie?

En doe je het met een team, dan kun je ook beter:

 • Elkaars krachten kennen en waarderen
 • Samenwerken
 • Potentieel benutten
 • Om (leren) gaan met stress-situaties
 • Sturen op diversiteit

Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van Lumina Spark een positief effect kan hebben op Staff-Happiness en Future Readiness. Daarom vinden we het ook super leuk dat Heiske als eerste van het Tomorrow’s Leadership team de kwalificatie voor Lumina Spark Practitioner heeft doorlopen en 20 juni al een heuse workshop mag geven!

 

More to come!

 

Leave a Comment