Onze Purpose

Al is het maar een kleine bijdrage, ons doel is om de wereld beter te maken.

 

Wat zien wij?

  • Onze ervaring is dat veel mensen niet tevreden zijn met hun werk. Ze zitten niet op de juiste plaats of hun potentieel wordt niet optimaal benut. Deze observatie wordt bevestigd door een lage staff-happiness score en het hoge aantal burn-outs.
  • Organisaties zijn nog niet voldoende ingericht naar deze tijd. Technologische innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Dit vereist van bedrijven dat ze niet alleen bij blijven op kennis-gebied, maar ook dat ze snel kunnen schakelen. De huidige hiërarchische organisatiestructuur en focus op Planning en Control, met de daarbij behorende politiek, werkt over het algemeen vertragend.
  • Het is zaak om op korte termijn anders om te gaan met onze planeet en bijbehorende grondstoffen. Dit zodat ook de volgende generaties van de aarde kunnen genieten. Als elk bedrijf een meaningful purpose zou hebben en zich naast profit ook met 'people' en 'planet' bezig zou houden, zouden we al snel praktische verbeteringen zien. Nu wordt vaak een zero-footprint gerealiseerd door bomen te planten in plaats van bijvoorbeeld alle onnodige verpakkingen en transport te reduceren.

 

Wat willen wij?

Organisaties inspireren en helpen toekomstbestendig te worden. Dit houdt in dat organisaties staff happiness verhogen, snel kunnen innoveren en deze innovaties ook betekenisvol zijn voor de maatschappij.

 

Wat doen wij?

Het begeleiden van bedrijven naar ‘Future Readiness’ door:

  • Bewustwording te creëren omtrent alles wat er speelt
  • Inzicht te geven in de samenhang
  • Vast te stellen wat er nodig is om toekomstbestendig te zijn
  • Hulp te bieden bij de daadwerkelijke transformatie