Wat we do with your data?

(Our Privacy statement is available in Dutch only)

 

Privacyverklaring

Tomorrow’s Leadership vindt jouw privacy belangrijk en gaat dus zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat jouw rechten zijn, is deze privacyverklaring opgesteld.

 

Tomorrow’s Leadership

Tomorrow’s Leadership staat voor: Leiderschap om eigentijdse organisaties te realiseren en zo klaar te stomen voor de toekomst.

Volledige naam: Tomorrow’s Leadership

Adres: Graaf Engelbertlaan 18, 4819 BN Breda

Website: www.Tomorrowsleadership.nl

E-mail: info@tomorrowsleadership.nl

Telefoonnummer: +31-(0)767002942

KvK-nummer: 68518447

Binnen Tomorrow’s Leadership is er geen functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.

 

Jouw persoonsgegevens

Voor de dienstverlening die Tomorrow’s Leadership biedt, kunnen bepaalde persoonsgegevens van jou nodig zijn. Hieronder tref je een overzicht aan, welke persoonsgegevens door Tomorrow’s Leadership kunnen worden verzameld:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Profielnaam;
 • Locatiegegevens bezoekers.

Tomorrow’s Leadership verzamelt bijzondere persoonsgegevens. Meer specifiek: middels een test verzamelen we jouw voorkeursgedrag. Wij gebruiken het profiel dat uit deze test (voort)komt voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou.

 

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Jij bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht je persoonsgegevens te verstrekken. Echter, wanneer jij de benodigde persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen sommige onderstaande handelingen simpelweg niet uitgevoerd worden door Tomorrow’s Leadership voor/ten behoeve van jou.

 

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld

Persoonsgegevens worden natuurlijk niet zomaar verzameld, maar altijd met een reden. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden, waarvoor Tomorrow’s Leadership persoonsgegevens kan verzamelen:

 • Het afhandelen van bestellingen en/of uitvoeren van de overeenkomst;
 • Het aanmaken van een account;
 • Het afsluiten van (betaalde) abonnementen;
 • Het invullen van een contactformulier;
 • Het registreren voor (het ontvangen van) een nieuwsbrief;
 • Het opstellen van klantprofielen ten behoeve van marketing;
 • Het verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van onze website;
 • Het opnemen van contact met jou;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons;
 • Het verifiëren dat jij zegt wie jij bent, wanneer jij jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.

Bij het plaatsen van een comment, een review of dergelijke, op (het openbare gedeelte van) de website of op de sociale mediapagina’s van Tomorrow’s Leadership wordt ook je naam gepubliceerd. Het is mogelijk iets anoniem te plaatsen op onze website. Online gepubliceerde gegevens kunnen achteraf alsnog worden geanonimiseerd.

 

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld

De wet schrijft voor dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. Tomorrow’s Leadership verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening van Tomorrow’s Leadership;
 • Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking;
 • Tomorrow’s Leadership heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jij hebt de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat jij daartoe verplicht was.

 

Gerechtvaardigd belang

Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.

 

Marketing

Als jij een dienst van ons afneemt, dan kunnen we jou na het leveren van de dienst benaderen met een aanbod van soortgelijke producten of diensten. Op deze manier kan Tomorrow’s Leadership groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens is in dit geval beperkt. Jij hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing.

 

Vorderingen

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen, dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang, heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kunt je doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot de onze. Wanneer jouw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal hier na jouw bezwaar mee worden gestopt.

 

Cookies & Statistieken

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via jouw browser op jouw computer worden geplaatst. Tomorrow’s Leadership maakt gebruik van functionele - en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van onze website. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig. Daarnaast maakt Tomorrow’s Leadership ook gebruik van cookies die bijvoorbeeld jouw surfgedrag registreren. Zo kunnen we jou gericht een aanbod doen. Hiervoor worden wel persoonsgegevens opgeslagen. Bij het bezoeken van onze website, zullen wij jou eerst uitdrukkelijk om je toestemming vragen. Op onze website worden statistieken bijgehouden. Dit gebeurt via MonsterInsights.

Derden kunnen ook cookies plaatsen op onze website. Denk daarbij aan Google Analytics. Verder worden er geen cookies van andere partijen, waaronder adverteerders geplaatst.

Op de website plaatsen wij video’s. Deze staan opgeslagen op YouTube en/of Vimeo. We maken geen gebruik van chatbots.

 

Social media

Op de website van Tomorrow’s Leadership staan Social media knoppen. Door gebruik te maken van deze Social media, deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doet, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

 

Nieuwsbrief

Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken we gebruik van Mailchimp. De nieuwsbrief ontvang jij omdat jij je hiervoor hebt aangemeld.

 

Delen met derden

Tomorrow’s Leadership deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, mits dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:

 • de hostingprovider, die de website op zijn server heeft staan;
 • onze medewerkers en derden die wij inhuren (ter uitvoering van de overeenkomst);
 • de bank die de betaling(en) verwerkt;
 • de partij die wij mogelijk inzetten voor het incasseren van een vordering.

De hierboven bedoelde derden bevinden zich binnen de EU. Het is deze derden niet toegestaan om jouw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, waaronder marketing, acquisitie etc.

 

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard, zo lang als nodig is om de dienstverlening van Tomorrow’s Leadership te leveren.

Factuurgegevens worden in ieder geval, op grond van de wettelijke plicht, zeven jaar bewaard.

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens nog maximaal 1 maand, nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken, bewaard.

 

Veiligheid website

Tomorrow’s Leadership houdt de website zo veilig mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast wordt de website goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging te verzekeren.

 

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Tomorrow’s Leadership.

Jij kunt jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken jou een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van het identiteitsbewijs vragen we je om je pasfoto, machine-readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

 

Meer informatie over jouw rechten

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

 

Intrekken toestemming

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Tomorrow’s Leadership op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

 

Klachten

Jij hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij lezen hoe je dit moet doen.