Werkgeluk: een ‘must’ in de toekomstbestendige organisatie.

Werkgeluk is een hot topic. Al is het geen nieuw thema. De werkende mens is al decennia lang bezig met het streven naar meer plezier en bezinning in de kantoorjungle. Nu er echter een mooie managementterm voor bedacht is en we aan de andere behoeften van de piramide van Maslow voldaan hebben, hoor je er steeds vaker over. En ja, wij zijn er van overtuigd dat werkgeluk cruciaal is voor de toekomstbestendige organisatie. Maar wat is werkgeluk eigenlijk?

Werkgeluk wordt opgebouwd uit 5 geluksfactoren. Deze zijn:

  1. Betekenisvol werk
  2. Goede relaties op de werkvloer
  3. Positieve emoties, zoals tevredenheid, plezier, hoop en nieuwsgierigheid
  4. Uitdaging; de mogelijkheid hebben om het beste uit jezelf te halen
  5. In je ‘Flow’ kunnen acteren

En ja, het loont om te sturen op werkgeluk. Elke euro die geïnvesteerd wordt in werknemersgeluk, betaalt zich vijf keer terug (Rath & Harter, 2010). Onderzoek uit de Positieve Psychologie toont aan dat gelukkige werknemers:

  • 31% productiever zijn
  • 27% minder ziek zijn
  • 12% meer service en dienstverlening verlenen
  • 69% minder verloop realiseren
  • En, last but not least, geluk is aanstekelijk: blije medewerkers zorgen voor een goede werksfeer en tevreden klanten.

Zaak voor organisaties dus om op werkgeluk te gaan sturen!

De business case ten aanzien van het investeren in werkgeluk is met bovenstaande cijfers makkelijk gemaakt. Organisaties die bewust sturen op werkgeluk hebben het daarom niet alleen over ROI, maar ook over ROH – Return on Happines.

Naast een duidelijke missie op het werk en een goede sfeer, is zelfkennis cruciaal voor werkgeluk. Waar zit je in je Flow en waar zit jouw uitdaging? Pas als je voldoende zelfinzicht hebt, kun je echt gelukkig worden op je werk.

 

“Pas als je voldoende zelfinzicht hebt, kun je echt gelukkig worden op je werk”

 

Onderzoek wijst uit dat 40% van de werknemers een rol vervult die niet aansluit bij persoonlijke wensen, verlangens en behoeften (Schouten & Nelissen, 2016). Voor 52% geldt zelfs dat ze liever ander werk willen doen. Hier ligt enerzijds een rol voor de werknemer: weet waar je passie ligt en wanneer je in je flow zit – De werkgever kan uiteraard ook een rol spelen in deze zoektocht -. Anderzijds speelt de werkgever een rol om de individuele passie en flow te koppelen aan de juiste baan.

Tomorrow’s Leadership levert met het team van experts graag een positieve bijdrage aan werkgeluk. Dat is immers in lijn met onze ‘Purpose’ en ‘Flow’ en draagt daarmee bij aan ons eigen werkgeluk! Dus, wanneer gaan we bij jou aan de slag voor deze mooie win-win…? 🙂

 

Leave a Comment